Den delte stjerne

Bog 1: Skår af synd
Kapitel 3, del 1: I Kragens Rede

Efter 2 måneders forberedelser, mest fra andre i Magnimars Pathfinder lodge. Modtager vores helte en invitation, til de indlende møde, til ekspeditionen til Krages søjle. Sir Canayven Heidmarch gav Ekspiditionen, de forskellige informationer som var blevet samlet for at kunne gennemføre missionen, De fik en ioun sten som de formodede skulle bruge til grådighedens skår som de tror gemmer sig et sted i Kragens søjle, samt et beløb til uforudsete udgifter.

Efter en meget besværlig tur ud til Søjlen, for at finde indgangen til den gik ekspeditionen i land på den gamle søjle. Det var tydeligt at der var andre tilstede der, 2 robåde lå til, i den lille havn, skjult i et af dens krumninger. Khul-dan, Råber af Ånder udleder af de tidligerer efterforskinger at det må være “Tårntøserne” som skjuler sig her.

Ekspeditionen begynder deres udforskning i det gamle Thaslonske monument, som emmer af ælde og storhed, bare ydersiden af søjlen er dækket af 1000er af krage ligende gargøjler, og selve bygningsværket som for en bygmester må være et mesterstykke. Rummene virker beboede, og det var ikke længe før det går op for ekspiditionen at nogle har været her før dem og har plyndret de mest umiddelbare skatte. Det kommer til kamp da de har bevæget sig lidt op i søjlen, ekspeditionen bliver overfaldet af nogle gigantiske rotter, som åbenbart har taget bolig her.

På den 4 og højeste etage, finder ekspeditionen, et bål som er tændt men ingen mennesker og flere brudte kister og ødelagt interiør, men ingen mennesker, de finder en skjult indgang viderer ind i søjlen til et rum med et smukt vindue i geometrisk glas mosaik, som vier sig at være en illusion som føre ud til et umiddelbart fritfald ned til den lille havn, efter lang tids søgen finder Yanko Zale Vinyasa ud af der er en usynlig løngang her. En farlig vej som det dog lykkedes den at komme forbi. På den anden side ad gabet finder ekspeditionen, nogle gamle sakofaer med old thaslonsk inskription, som viser sig at være grave til de håndværkerer som i gammeltid har bygget søjlen, gravene er skænnede, men Kul-dan forsøger at gøre bod for skaden og har en lille oplevelse. Ganske kort tid efter, lykkede det Emarehel “Jernspurven” Almanthala at udgå at udløse en fælde, en slags alarm som det viser sig “Tårntøserne” har sat der for at opdage uindbudte gæster. Ekspeditionen for en moment til at forberede sig inden der opstår kamp, med 4 “Tårntøser” som holder vagt i et nært liggende rum, kampen overståes dog hurtigt. De finder en lille skat som tårntøserne har gemt i et sideliggende kammer, med en Amphora fyld med gamle Thasloske mønter og en statue som forstiller en Rune-kæmpe i fuldt kamp ornat. Her sluttede sessionen.

Små side historier:
Yanko Zale Vinyasa er på vej mod Pathfinder lodgen, da han ser sin gamle amme Senovia komme gående, hun har et barn på armen, og Yango bliver nysgerrig og følger efter hende. Hun bevæger sig ind i midten af Becons point, nærmere hvor hun går ind i en bygning, efter at have stilt en pose med penge på en disk udenfor. Yangos nysgerringhed for ham til at tiltuske sig adgang til bygningen over for, for at se om han kan se hvad hun laver. Han får adgang, ved lusk og finder ud af at det er en eller anden form for skole hun er gået ind i. Han ser hende tale med en Chelaxisk udseende mand, som forhandler med hende. Han bestikker et barn til at finde mere ud af om den skole inden han forlader becons point.

Khul-dan, Råber af Ånder Står op samme morgen og kan høre Jakan Eluous underholde en gæst i køkkenet. Det viser sig at være en gæst til ham selv, Ryux, Knogle Knuser kommer for at afleverer et stykke stof, som han fortæller en mystisk person har givet ham, med beskeden om at det vil betyde noget for Khul-dan. Han fortæller at han har mødt personen, oppe i Serpents run, for ca. 1½ dag siden. Da han går tager Khul-dan der op, men finder ingen umiddelbare personer som passer med Ryuxs beskrivelse.

Nafrini Kaddren, vågner også ved hun kan høre der er gæster i huset, hun smuglytter fra balkongen og finder ud af hendes søster Zimandi Kaddren, har en gæst som gerne vil snakke politik med hende. Efter at have udspurgt husets hushovmester. Finder hun ud af det er Issia Surtova Imikar, Kazemdes Sted mor, som vil have Zimandi med på en eller anden Politisk manøvre. Hun forsøger at brase ind på de 2, men deres øvede overklassestil og sans for intrige giver hende ikke nogle yderlige spor til deres agenda, dog nævner de borgmester Lord- Mayor Haldmeer Grobaras.

Emarehel “Jernspurven” Almanthala, sidder endnu en gang som lytter til hans bofælde og ven Sinthels, kærlighed problemer, hun har rodet sig ud i en eller anden afære og er blevet forladt, hun nævner i deres samtale af overhoved for Orkans huset ikke ønsker Emarehel bor der længre men lover at tale hans sag. Emarehel råder hende til at skrive digte for at komme overhendes kærligheds problemer.

View
Bog 1 : Skår af synd
Kapitel 2: Søgerens Skår, del 2

Referat af spilgangen: Af Martin

Det lykkes Kuldan & Nefrini at nedkæmpe en kvinde (måske et medlem af tårntøserne) og hendes 3 håndlangere, meden Kazemde og Immoriel ligger slået ud. Kvinden der tydeligvis er Norgorber tilbeder, har dog held til at slå Natalia Vazkasin ihjel, så hun ikke kan fortælle hvor hun har brudstykket af stjernen fra. Det lykkes Kuldan og Nefrini at få bukeret deres venner ned til vandet, og er så heldige at Jango ligger til kajs med sin lille båd, og på den måde undslipper de The Shadows.
Tilbage i pathfinder lodgen tilkaldes Kazemdes far for at bryde forbandelsen over Kazemde og Immoriel, men det må han opgive. Han kræver dog at få at vide hvad det er der har forhekset hans søn, hvilket Sheila og Mester Jakan, Kuldans mester modstræbende går med til.

De to sidstnævnte finder i samarbejde ud af at “fragmentet” er intet mindre end en del af den sagnomspundne runehersker Sins stjerne og at der skal bruges en ionsten for at få kontrol over det og bryde forbandelsen.

Kazemdes far tilvejebringer en juvel af den ønskede (store) størrelse og art, og det lykkes med nød og næppe Nefrini at producere den nødvendige ionsten under mester Jakans kyndige supervision, og da stenen bliver placeret i fragmentet, kan forbandelsen hæves over de to herre, hvis storhedsvandvid efterhånden er blevet temmelig belastende for alle!

Da Kazemde får fragmentet i hånden får han et syn der leder ham hen til en af de gamle bropiller der i dag står i Madnimars havneindløb.
Sheila er fyldt med begejstring over at gruppen har fundet så stort et artifakt, giver dem rige gaver, og pålægger dem at prøve at fine de øvrige dele.

Derefter følger et par måneders hvile, hvor alle sysler med hver sit. Kazemde og Jango flytter sammen i en lille taglejlighed som Kazemde lejer. Her viser Jango Kazemde tre bronzetavler som han har fundet under vandet. Kazemde finder ud af at der er tale om tre bøndner til den gamel næsten glemte havgud “Dagon”, en af “The Old Ones”. Det er formentlig de tre bønner man skal udtale for at binde sig til ham. Hver bøn giver store gaver, men efter den tredje er udtalt er man for evigt bundet til Dagon. Kazemde går i trance to gange, og maler. Først et billede af Jango set fra siden svømmende under vandet, hvor det ser ud til at en smuk kvindestatue kigger på ham, eller måske er det fra hendes perspektiv billedet er malet? Det andet billede er af Kazemde hvor der kommer tentalker ud af maven på ham…

View
Bog 1: Skår af synd
Kapitel 2: Søgerens skår, del 1
View
Bog 1: Skår af synd
Kapitel 1, del 2 Spillopper i Magnimar
View
Bog 1: Skår af synd
Kapitel 1, del 1 Spillopper i Magnimar
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.